Our Urban Living Room book

Year: 2016

Client: Cobe Architects

Type: Book design

Subtitled 'Learning from Copenhagen', the Our Urban Living Room book explores the works of Cobe Architects in Copenhagen and their relation to the city. In 500 pages, a range of city development questions are asked and answered through architectural projects. The visual presentation of the complex contents has two layers, making it easy to skim the book for general ideas, or go in-depth with the contents. The book includes feedback from people in the streets, city planners, the mayor of Copenhagen and other stakeholders, interspersed with long form interviews with collegues and competitors. A bright blue colour is the visual cornerstone, completely enveloping the book. 

See also Rama Studio's design for the exhibition based on the contents of the book.

Our Urban Living Room book

Our Urban Living Room bog

Som undertitlen "Learning from Copenhagen" antyder, udforsker Our Urban Living Room Cobe arkitekters arbejde i København og deres forhold til byen. Over 500 sider besvares en række spørgsmål om byplanlægning gennem Cobes arkitektur. Den visuelle formidling af bogens komplekse indhold har to lag, så det er muligt hurtigt at danne sig et overblik, eller gå mere i dybden. Bogen indeholder voxpops, interviews med byplanlæggere og Københavns borgmester og andre interessenter, samt længere interviews med kollegaer og konkurrenter. Den klare blå farve er den visuelle hjørnesten, der fuldstændig omslutter bogen. 

Se også Rama Studios design til udstillingen baseret på bogens indhold.